Slávek Klecandr a Eva Henychová

Pestrý kulturní večer v Komunitním centru

29. listopadu 2008 v 13:13 | J. Truschka
Datum nedávné kulturní akce v Komunitním centru bylo zřejmě vybráno s úmyslem přispět k likvidaci jedné dosti rozšířené pověry. Akce se totiž konala v pátek třináctého. Program, který začal po šesté hodině, byl záměrně komponován tak, aby zahrnoval různé formy umění. Prvním bodem programu se stalo předání nového digitálního piana k užívání v Komunitním centru; piano bylo zakoupeno z prostředků poskytnutých jednak městskou částí, jednak samotnými občany. Ceremoniálu předání piana se zúčastnili mimo jiné zástupce starosty Petr Weber, radní Petr Bratský a administrátor římskokatolické farnosti ve Stodůlkách Michael Špilar. Následovalo krátké, ovšem tradičně zdařilé vystoupení vokálního sboru Besharmonie.
Zhruba v půl šesté začala v dolním sále projekce filmového dokumentu režiséra Pavla Riese o Josefu Hlávkovi, významném českém architektovi a mecenášovi. V Praze jeho památku připomíná zejména Hlávkův most, ale i mnoho dalších pozoruhodných staveb. Po sedmé hodině proběhla v horním sále vernisáž výstavy, na které si mohli návštěvníci prohlédnout a případně i zakoupit výrobky klientů chráněné dílny Diakonie Českobratrské církve evangelické ve Stodůlkách. Vernisáž byla spojena s koncertem žáků i učitelů hudební školy Renesance. Jako poslední bod programu přišel na řadu po půl deváté recitál Evy Henychové a Slávka Klecandra. Oba umělci se předvedli ve skvělé formě; každý z nich zahrál několik písní sám, ale hráli také společně. Kromě toho bavili obecenstvo spontánními projevy smyslu pro humor. Vynikající vystoupení skončilo kolem desáté hodiny večerní.
 
 

Reklama